ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 100 mg, 50 cap จำนวน 700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-12-2021 11:12
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 100 mg, 50 cap จำนวน 700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบท้าย