นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี
07-10-2020 10:10
523

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี โดยจัดประชุมวิชาการโครงการคลินิกผิวหนังสัญจร  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561