ถ้าคิดว่าตนเองเป็นภูมิแพ้และสนใจจะทดสอบการแพ้สารต่างๆ มาดูวิธีตรวจ (ชมคลิป)
04-10-2020 12:10
36