คลินิคผิวหนังออนไลน์ นำทีมแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดคลินิคออนไลน์
06-10-2020 06:10
331

คลินิคผิวหนังออนไลน์
แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง นำทีมแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดคลินิคออนไลน์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อให้แพทย์ในพื้นที่สามารถใช้ชุมชนเครือข่ายทางสังคม (line) ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้มีมาตรฐานเดียวกับ สถาบันโรคผิวหนังณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561