การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันโรคผิวหนัง
03-10-2020 01:10
22

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ และทีมบริหารของสถาบันโรคผิวหนัง ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังที่ก้าวหน้า สามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป ให้กับแพทย์ด้านโรคผิวหนัง และแพทย์ที่ให้ความสนใจ


โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 18- 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี