top
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยโรคชราในวัยเด็ก เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ผิวหนังมีลักษณะย่นคล้ายคนแก่ พบได้ในเด็ก
20-04-2021
1 view

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยโรคชราในวัยเด็ก เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ผิวหนังมีลักษณะย่นคล้ายคนแก่ พบได้ในเด็ก สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อยืดหยุ่นในผิวหนังชั้นหนังแท้ เป็นโรคที่พบได้น้อยมากประมาณหนึ่งในล้านของประชากรทั่วไป