ประกาศวันหยุดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564