ประกาศวันหยุดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564