พญ.อาภาศรี สุขสำราญ
ตำแหน่ง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
2018-2020 Fellowship in dermatopathology, Department of pathology and dermatology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
2014-2018 Dermatology Residency, Institute of dermatology
2012-2014 Internship, Department of Anatomy, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
2011-2012 Internship, Koh Samui Hospital, Surat Thani Province
2005-2011 Second Class Honors, Doctor of medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University