แผ่นพับ เรื่อง ผื่นแพ้ยุง
09-05-2021 10:05
49

ผื่นแพ้ยุง เมื่อยุงกัดจะปล่อยน้ำลายเข้าไปในผิวหนังมีการเกิดปฏิกริยาตอบสนองต่อน้ำลายยุงซึ่งเป็นสารโปรตีนที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิด อาการแพ้