แผ่นพับ เรื่อง การป้องกันพิษภัยจากแสงแดด
09-05-2021 10:05
22

แสงแดดที่ส่องผ่านมายังพื้นผิวโลก ประกอบด้วยแสงหลากหลายชนิดด้วยกัน ทั้งแสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า แสงอัลตราไวโลเลต,แสงอินฟาเรดฯลฯ ซึ่ง แสงที่ทำให้ เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด คือ แสงอัลตราไวโอเลต หรือแสง UV มีผลทำให้ผิวแดงไหม้ ผิวคล้ำ ผิวแห้งกร้านเป็นฝ้า ตกกระ แก่ก่อนวัย และยังอาจก่อให้เกิดมะเร็วของผิวหนังได้ในระยะยาว