แผ่นพับ เรื่อง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน(Health Practice in Psoriasis)
09-05-2021 10:05
35

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ไม่ติดต่อสู้ผู้อื่น รักษา ไม่หายขาด แต่ผื่นจะราบลงและดีขึ้นได้ถ้าผู้ป่วยสามารถดูแลผื่น ผิวหนัง ฝ่ามือ ฝ่าเท้าที่หนา และเล็บมือ เล็บเท้าที่ผิดปกติจากการเป็นโรค ด้วยการ ทายาที่ถูกต้อง