สถาบันโรคผิวหนัง เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง
03-10-2020 07:10
25

สถาบันโรคผิวหนัง เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง ได้แก่ สารไฮโดรควิโนน สารปรอท และกรดเรทิโนอิก ให้แก่ผู้ที่สงสัย / มีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ฟรี